Rộn ràng mùa gặt

Những ngày này, nông dân Thành phố và một số huyện khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Trên các cánh đồng, tiếng máy tuốt, máy gặt lúa hòa với tiếng cười nói tạo không khí rộn ràng trong mùa thu hoạch. Vụ xuân năm nay hứa hẹn sẽ một mùa vàng bội thu.
                                                                                                                   P.V

Các Album đã đăng