Đồn Biên phòng Xuân Trường giữ vững thế trận lòng dân

 Đồn Biên phòng Xuân Trường được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 20,363 km biên giới thuộc địa bàn 2 xã: Xuân Trường, Khánh Xuân (Bảo Lạc). Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, cán bộ, chiến sỹ của Đồn luôn sát cánh cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
                                                                                                                           P.V

Các Album đã đăng