Thuốc lá – niềm vui được mùa

Cây thuốc lá từ nhiều năm nay đã trở thành cây trồng mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu của người dân một số huyện trong tỉnh như: Hòa An, Hà Quảng, Thông Nông. Vụ thuốc lá năm nay, thời tiết khá thuận lợi, được sự chỉ đạo của các cấp, ngành địa phương, người dân chủ động nguồn nước tưới, bón phân đầy đủ, cây thuốc lá cho vụ mùa bội thu.
                                                                                                                 P.V

Các Album đã đăng