Nghề đúc lưỡi cày của người Dao Cao Bằng

Đồng bào dân tộc thiểu số ở Cao Bằng như: Mông, Dao, Lô Lô... sống trên núi cao. Vì vậy, công việc làm nông của đồng bào rất khó khăn do địa hình đồi dốc, đá tai mèo. Để chinh phục những mỏm đá tai mèo, lật lên những lớp đất hiếm hoi ở các hốc đá, khởi tạo nên một màu xanh của ngô, bí trên nền đá xám xịt, đồng bào sáng tạo ra một loại lưỡi cày có thể cày trên đá với hình dáng đặc biệt, chắc chắn. Và đây là “hành trình” tạo nên lưỡi cày đặc biệt của đồng bào Dao huyện Thông Nông.
                                                                                                                            Minh Hòa

Các Album đã đăng