Vững vàng thế trận lòng dân

Đồn Biên phòng Đức Long quản lý đường biên giới dài 5,5 km trên địa bàn xã Đức Long, huyện Thạch An. Xác định “Đồng bào các dân tộc là anh em”, cán bộ, chiến sỹ của Đồn luôn sát cánh cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giúp đỡ nhân dân thực hiện công tác phát triển kinh tế vùng biên.
                                                                                                                  P.V

Các Album đã đăng