Lễ hội Pháo hoa Quảng Uyên

Ngày 27/2 (tức ngày 2/2 năm Đinh Dậu), tại Thị trấn huyện Quảng Uyên diễn ra Lễ hội Pháo hoa truyền thống, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Tương truyền, Nùng Trí Cao - một thủ lĩnh dân tộc Tày Cao Bằng thế kỷ 11 sau khi đánh tan quân xâm lược, trấn giữ biên thùy, ông chọn một bãi đất rộng tại nơi đây tổ chức khao quân. Trong lễ mừng chiến thắng có tổ chức lễ tranh đầu pháo, từ đó lễ hội có tên gọi Hội Pháo hoa. Hội Pháo hoa được tổ chức hằng năm cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Theo quan niệm dân gian, đội nào tranh được đầu pháo trong lễ hội sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc cả năm và đem lại vinh dự cho xã mình.
                                                                                                Thanh Loan – Huy Hùng

Các Album đã đăng