Đồn Biên phòng Cô Ba giữ vững thế trận lòng dân

Đồn Biên phòng Cô Ba quản lý 19.080 km đường biên với 33 vị trí cột mốc, thuộc 2 xã: Cô Ba, Thượng Hà (Bảo Lạc). Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn luôn thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.                                                 

                                                                                                 Hoàng Phúc

Các Album đã đăng