Mía đường Phục Hòa vào vụ ép

Cây mía là một trong những cây trồng chính giúp nhiều hộ dân huyện Phục Hòa và một số huyện khác có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vụ ép mía năm 2016 – 2017, Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng có tổng diện tích mía toàn vùng 2.223 ha; năng suất ước đạt 60 tấn/ha, sản lượng ép cả vụ ước đạt 133.000 tấn; sản lượng đường nhập kho thành phẩm ước đạt 14.000 tấn.
                                                                                                                            P.V

Các Album đã đăng