Phụ nữ Cao Bằng trong thời đại mới

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định được vị trí, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.
                                                                                                              P.V

Các Album đã đăng