Tạo sự khởi sắc trên địa bàn biên giới

Quản lý, bảo vệ 13,171 km đường biên thuộc 3 xã: Cần Nông, Cần Yên, Vị Quang (Thông Nông), Đồn Biên phòng Cần Yên tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chương trình: Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, Nâng bước em đến trường… từng bước tạo sự khởi sắc về diện mạo nông thôn mới trên địa bàn biên giới.
                                                                                                                   P.V

Các Album đã đăng