Đặc sắc chợ phiên Pác Mjầu

Chợ Pác Mjầu thuộc huyện Bảo Lâm, là huyện phía tây xa nhất của tỉnh Cao Bằng giáp với huyện Bắc Mê (Hà Giang). Cứ 5 ngày một phiên, chợ phiên Pác Mjầu không chỉ là nơi mua, bán hàng hóa của bà con vùng cao mà còn là nơi trao đổi giao lưu tâm tình, mang đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc: Dao, Mông, Sán Chỉ, Lô Lô…đang sinh sống trên địa bàn.
                                                                                                             Quân Trang

Các Album đã đăng