Sẵn sàng cho năm học mới 2016 - 2017

Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho công tác dạy và học năm học mới 2016 - 2017, những ngày qua, các địa phương, trường học trên địa bàn toàn tỉnh tích cực triển khai công tác hoàn thiện về cơ sở vật chất, chỉnh trang trường lớp chuẩn bị cho năm học mới. Các cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập đang thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh đến chọn lựa. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh khẩn trương hoàn tất.
                                                                                                                P.V

Các Album đã đăng