Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng giữa đời thường

Cống hiến một phần xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, khi đất nước hòa bình, trở về với đời thường, những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa, nay là cựu chiến binh, thương binh luôn phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, bằng bản lĩnh, trí tuệ và ý chí kiên cường, tiếp tục tiên phong trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
                                                                                                                      Nhóm P.V

Các Album đã đăng