Xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng

Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, những năm qua, Báo Cao Bằng không ngừng đổi mới, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tờ báo Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng.
                                                                                             Nhóm P.V

Các Album đã đăng