Lễ hội nàng Hai ở Tiên Thành

Lễ hội Nàng Hai hay còn gọi là nàng Trăng là lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở xã Tiên Thành (Phục Hòa). Lễ hội Nàng Hai là cuộc hành trình lên trời đón Mẹ Trăng và các nàng tiên xuống vui hội trần gian, giúp dân việc đồng áng, mùa màng bội thu, muôn nhà hạnh phúc. Hiện nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương phục dựng, làm hồ sơ đề nghị công nhận Lễ hội Nàng Hai là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
                                                                                                      Quỳnh Anh

Các Album đã đăng