Đồn Biên phòng Thị Hoa giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Đồn Biên phòng Thị Hoa quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 26,6 km thuộc địa bàn 3 xã: Thị Hoa, Thái Đức, Cô Ngân (Hạ Lang). Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn luôn thực hiện tốt các mặt công tác; phối hợp với các lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.         
                                                                                                     Hoàng Phúc

Các Album đã đăng