Thành phố sẵn sàng cho ngày hội lớn

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 chuẩn bị diễn ra. Những ngày này, công tác chuẩn bị phục vụ cho bầu cử tại các địa phương trong tỉnh được thực hiện đúng quy định, quy trình, đảm bảo tiến độ thời gian. Tại các điểm bầu cử, danh sách cử tri, danh sách chính thức những người ứng cử được niêm yết và thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri; những chiếc thẻ cử tri đang được phát đến tay từng người dân; tại các tuyến phố chính trên địa bàn Thành phố được trang hoàng cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng bầu cử.
                                                                                                         P.V

Các Album đã đăng