Nhộn nhịp vụ mùa thuốc lá

Từ nhiều năm nay, thuốc lá trở thành cây trồng mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của người dân một số huyện trong tỉnh. Vụ thuốc lá năm nay, dù thời tiết ít mưa, khô hạn kéo dài nhưng người dân các địa phương chủ động nguồn nước tưới để cây thuốc lá sinh trưởng, phát triển tốt. Những ngày này, nông dân các huyện Hòa An, Hà Quảng đang tích cực thu hoạch thuốc lá, hưa hẹn một vụ mùa bội thu.
                                                                                                              P.V

Các Album đã đăng