Đồn Biên phòng Ngọc Côn giữ vững thế trận lòng dân

Đồn Biên phòng Ngọc Côn quản lý bảo vệ 24,7 km đường biên giới, với tổng số 32 mốc, thuộc 3 xã: Ngộc Côn, Ngọc Khê, Đình Phong. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn luôn thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
                                                                                                      Hoàng Phúc

Các Album đã đăng