Sáng mãi một vùng quê cách mạng

Ngày 1/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn thuộc thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng được thành lập, tạo ra một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc xã Hoàng Tung luôn nỗ lực thi đua lao động sản xuất, vững bước trên đường đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
                                                                                                  P.V 

Các Album đã đăng