Cùng nhân dân xây dựng và bảo vệ vững chắc biên giới

Đồn Biên phòng Cốc Pàng quản lý 22,683 km đường biên với 70 vị trí cột mốc, 34 xóm biên giới của 2 xã: Cốc Pàng (Bảo Lạc), Đức Hạnh (Bảo Lâm). Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Đồn luôn gắn bó mật thiết với nhân dân các dân tộc trên địa bàn, chung sức xây dựng và bảo vệ đường biên, cột mốc, đóng góp tích cực vào phát triển KT - XH, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
                                                                                                                               Quỳnh Anh

Các Album đã đăng