Lễ mừng lúa mới

Lễ mừng lúa mới (cơm mới) là một trong lễ hội riêng biệt và độc đáo của người dân tộc ở Cao Bằng. Lễ mừng lúa mới thường được tổ chức vào tháng 8, 9 Âm lịch, với ý nghĩa tổng kết một năm sản xuất, dâng thành quả lao động để cúng trời, cảm tạ vì đã cho một mùa bội thu và cầu mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, cầu mong sức khoẻ cho mọi người.
                                                                                                          Minh Hòa

Các Album đã đăng