Hoà An phát triển trồng rau an toàn

Với diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, thuận lợi phát triển trồng trọt, ngoài trồng lúa, ngô, thuốc lá… huyện Hoà An tập trung phát triển trồng rau màu tại một số địa phương như: Bình Long, Hồng Việt. Rau màu Hoà An được chở đi bán khắp nơi ở Thành phố và một số huyện, là một trong những cây trồng giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
                                                                                                                P.V

Các Album đã đăng