Miền Đông rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày này, dọc theo tỉnh lộ 206 vào các huyện miền Đông đâu cũng thấy không khí rộn ràng của những nông dân thu hoạch lúa mùa. Những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ của vụ mùa no ấm làm nên bức tranh vùng cao đầy màu sắc.
                                                                                                       Vũ Tiệp - Tô Vân

Các Album đã đăng