Sức vươn Thành phố trẻ

Với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học - kỹ thuật của tỉnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố có nhiều nỗ lực, bứt phá vươn lên đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, diện mạo đô thị từng bước văn minh, hiện đại. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với đặc trưng kinh tế của khu vực đô thị, thương mại - dịch vụ phát triển rõ nét.
                                                                                                            Nhóm phóng viên

Các Album đã đăng