Hành trình gieo chữ vùng cao Lũng Cải

Cách Thành phố Cao Bằng chỉ hơn 35 km, nhưng để đến phân trường Tiểu học Lũng Cải, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, các giáo viên và học sinh phải đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ trên con đường núi đá cheo leo, gập gềnh, nguy hiểm. Phân trường hiện có 2 phòng học dành cho học sinh cả 5 khối lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vô cùng thiếu thốn, các học sinh đều thuộc hộ nghèo.
                                                                                            Quỳnh Trang - Thế Hiển

Các Album đã đăng