Sẵn sàng cho năm học mới

Những ngày này, các địa phương, trường học trên địa bàn toàn tỉnh tích cực triển khai công tác hoàn thiện về cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cho năm học mới 2015 - 2016. Phụ huynh, học sinh chọn lựa mua sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập sẵn sàng cho một năm học mới đạt nhiều kết quả cao.
                                                                                                                                      P.V

Các Album đã đăng