Đổi thay Hồng Việt

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng Việt (Hòa An) phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, đoàn kết, tập trung thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã hoàn thành 12/19 tiêu chí XD nông thôn mới.

                                                                                                                                                  P.V

Các Album đã đăng