Vững vàng nơi địa đầu Tổ quốc

Đồn Biên phòng Đàm Thủy quản lý và bảo vệ đường biên giới dài 18,6 km thuộc 2 xã: Chí Viễn, Đàm Thủy (Trùng Khánh). Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn luôn thực hiện hiệu quả các mặt công tác; phối hợp với các lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng thế trận biên phòng vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.                                                                                                 P.V

Các Album đã đăng