Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân

Những ngày này, nông dân các địa phương trong toàn tỉnh đang khẩn trương gieo trồng, chăm sóc cây trồng vụ xuân. Các huyện, Thành phố đều có kế hoạch sản xuất cụ thể, phù hợp, đảm bảo về khung thời vụ, cơ cấu, giống, vật tư nông nghiệp, công tác thủy lợi, bảo vệ thực vật... Với không khí khẩn trương cùng với thời tiết thuận lợi, hy vọng vụ đông xuân năm 2015 mang lại một vụ mùa bội thu.                                                                                                                                    Minh Hòa

Các Album đã đăng