Hoàng Tung ngày mới

Ngày 1/4/1930, tại Nặm Lìn, xã Hoàng Tung (Hoà An), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng được thành lập, tạo ra một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của phong trào cách mạng ở Cao Bằng. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hoàng Tung luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, xây dựng vùng quê cách mạng ngày càng đổi mới.                             
                                                                                                                                      P.V

Các Album đã đăng