Nét đẹp văn hóa dân tộc Sán Chỉ

Sán Chỉ là bộ phận dân tộc thiểu số ít người của tỉnh Cao Bằng, tập trung chủ yếu ở các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm. Trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của người Sán Chỉ mang những nét văn hoá rất độc đáo, riêng biệt.                                                                                   
                                                                                                                 Thanh Loan - Huy Hùng

Các Album đã đăng