Sẵn sàng cho Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập QĐND Việt Nam

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) đã được hoàn tất. Việc chỉnh trang, cải tạo, sửa chữa các hạng mục đã hoàn thành, như: Đài quan sát trên đỉnh Slam Cao, xã Tam Kim; đồn Nà Ngần, xã Hoa Thám; nhà bảo vệ, nhà vệ sinh khu rừng Trần Hưng Đạo; trụ sở UBND xã Tam Kim, Hoa Thám; cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn qua khu di tích lịch sử đồn Nà Ngần... Công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần, phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự đã sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm.
                                                                                                                                               P.V

Các Album đã đăng