Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình)

Thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gây cản trở giao thông gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại trên quốc lộ 34, đoạn chạy qua thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) có chiều hướng gia tăng. Các cơ quan chức năng tiến hành nhiều biện pháp như ban hành quy định, phổ biến tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tổ chức cho từng hộ ký cam kết, thành lập tổ quy tắc kiểm tra, nhắc nhở, song tình trạng vi phạm vẫn chưa được khắc phục.                                   Vân Anh

Các Album đã đăng