Độc đáo nghề dệt thổ cẩm của người Dao tiền

Hoa Thám là xã đặc biệt khó khăn của huyện Nguyên Bình, có 90% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Ngoài những lúc lên nương, xuống chợ... , phụ nữ dân tộc Dao tiền luôn chăm chỉ quay sợi, xe tơ dệt vải, làm nên những bộ trang phục với những hoa văn độc đáo, tinh tế, mang đậm nét đặc trưng của dân tộc mình. Với phụ nữ dân tộc Dao tiền ở xã Hoa Thám, việc gìn giữ, phát triển nghề thêu thổ cẩm truyền thống trở thành nét đặc sắc trong đời sống văn hóa nơi đây.                                   Huy Hùng

Các Album đã đăng