Di tích lịch sử Chiến dịch Biên giới 1950

Di tích lịch sử Đông Khê - nơi đánh dấu trận mở màn thắng lợi của Chiến dịch Biên giới 1950 và Khu nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Chiến dịch Biên giới tại huyện Thạch An là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc huyện Thạch An nói riêng và nhân dân các dân tộc Cao Bằng nói chung. Đây là địa chỉ đỏ nhắc nhở thế hệ trẻ về một mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.                 P.V

Các Album đã đăng