Lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động: Chính quy, tinh nhuệ

40 năm qua, cùng với lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an cả nước, Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, xây dựng đơn vị vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
                                                                                                                          Thanh Loan - Huy Hùng.

Các Album đã đăng