Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa thời bình

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những cựu chiến binh (CCB) và thương binh luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, họ nhiệt tình tham gia công tác xã hội, xây dựng làng xóm, khu phố văn minh giàu đẹp... Họ là những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường.                                                                         
                                                                                              Vũ Tiệp - Huy Hùng

Các Album đã đăng