Xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Tiếp nối truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với sự phát triển của báo chí cả nước qua các thời kỳ cách mạng, những năm qua, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Cao Bằng không ngừng trưởng thành về phẩm chất chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp, khắc phục khó khăn, vươn lên làm tròn chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn tin cậy của nhân dân các dân tộc Cao Bằng, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng.
                                                                                                                                            P.V

Các Album đã đăng