Kỳ thi tốt nghiệp THPT - An toàn, đúng quy chế

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2014, toàn tỉnh có 5.143 thí sinh dự thi. Sau 3 ngày thi (2 – 4/6) diễn ra thuận lợi về mọi mặt, kỳ thi tốt nghiệp được thực hiện theo đúng quy chế thi tốt nghiệp THPT. Công tác chuẩn bị của các hội đồng, từ khâu chuẩn bị hồ sơ, cơ sở vật chất, học tập quy chế thi, vận chuyển và bảo quản đề thi, bài thi…,đảm bảo đầy đủ, chu đáo, an toàn và đúng quy định.
                                                                                                                                          P.V

Các Album đã đăng