Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, trong những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh không ngừng rèn luyện nâng cao khả năng tác chiến, đảm bảo quân số thường trực trong lực lượng dân quân cơ động và lực lượng dân quân tại chỗ, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                     Huy Hùng - Thanh Loan

Các Album đã đăng