Pác Bó – nơi lưu dấu chân Người

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng gắn với một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam những năm 1941 - 1945. Pác Bó tự hào là nơi được Người đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm đi tìm con đường cứu nước. Những điểm di tích: Lán Khuổi Nặm, suối Lê-nin, Mốc 108… gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác đã góp phần làm nên những trang sử vĩ đại cho dân tộc Việt Nam. Để mỗi người dân đất Việt khi nhớ về Pác Bó, nhớ về Cao Bằng lại dâng trào cảm xúc.           P.V

Các Album đã đăng