Được mùa thuốc lá

Cây thuốc lá từ lâu đã là cây trồng cây mũi nhọn giúp người dân các huyện Hòa An, Hà Quảng xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Niên vụ 2013 - 2014, toàn tỉnh gieo trồng trên 4.000 ha thuốc lá. Điều kiện thời tiết thuận lợi, cây thuốc lá sinh trưởng và phát triển tốt, hứa hẹn một mùa bội thu.                                                                                                                  Thanh Loan - Huy Hùng

Các Album đã đăng