Điện Biên – miền đất của những di tích lịch sử

60 năm đã trôi qua, nhưng đến bất cứ đâu trên "chảo lửa Điện Biên" năm xưa, chúng ta cũng gặp những di tích lịch sử ghi dấu chiến công của quân và dân Việt Nam trong “chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954. Tất cả những di tích này đều được gìn giữ minh chứng cho các thế hệ người Việt Nam và bạn bè năm châu biết đến một trang sử chống ngoại xâm oanh liệt của dân tộc Việt Nam.                                     P.V

Các Album đã đăng