Đại đội Trinh sát C16 thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng

Đại đội Trinh sát C16, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị chủ lực, thường xuyên duy trì ổn định quân số huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo mệnh lệnh của cấp trên. Năm 2014, đơn vị duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề "Thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng" và đợt thi đua đột kích "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất", quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.                                             

                                                                                                                       Thanh Loan - Huy Hùng

Các Album đã đăng