Kỳ thú động Ngườm Ngao

Động Ngườm Ngao nằm ở bản Gun, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh), cách thác Bản Giốc 5km, động có chiều dài 2,144 mét, có 3 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm và Bản Thuôn. Trong động có nhiều nhũ đá và măng đá với các hình dạng phong phú đa dạng, kỳ thú... "Ngườm Ngao" theo tiếng Tày có nghĩa là động Hổ. Động được phát hiện năm 1921, đưa vào khai thác du lịch năm 1996.
                                                                                                                                       Vũ Tiệp

Các Album đã đăng