Vững vàng nơi biên giới

Đồn Biên phòng Đàm Thủy quản lý và bảo vệ đường biên giới dài 18,6 km, đặc biệt là có thác Bản Giốc là điểm danh lam thắng cảnh đệp thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn luôn thực hiện hiệu quả các mặt công tác, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.     PV

Các Album đã đăng