Công ty cổ phần Mía đường vào vụ ép

Vụ ép mía 2013 - 2014 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng bắt đầu từ ngày 25/11/2013. Đến ngày 9/2/2014, Công ty thu mua được 107 nghìn tấn mía của nông dân, bằng 51% kế hoạch, với giá mua 700 - 900 đồng/kg; cà sản xuất được trên 10 nghìn tấn đường. Dự kiến vụ ép mía kết thúc trước ngày 20/4. Công ty sẽ thu mua hết 100% mía nguyên liệu của nông dân.
                                                                                                                           PV

Các Album đã đăng