Hội Báo xuân Giáp Ngọ 2014

Từ ngày 12 - 14/2/2014 (từ 12 – 15 Tháng Giêng Giáp Ngọ), tại thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình), Hội Nhà báo Cao Bằng phối hợp với UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội Báo xuân Giáp Ngọ 2014. Tham gia Hội Báo xuân có 58 ấn phẩm báo Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương, 45 ấn phẩm báo Xuân và 28 đặc san số Xuân của các tỉnh, thành trong cả nước. Ấn phẩm của Cao Bằng có: Báo Cao Bằng số Xuân Giáp Ngọ, Tạp chí Non nước Cao Bằng số Xuân Giáp Ngọ (Hội Văn học Nghệ thuật Cao Bằng), Đặc san Nhà báo Cao Bằng số Xuân Giáp Ngọ (Hội Nhà báo Cao Bằng) và 6 bản tin của các đơn vị, ban, ngành của tỉnh.                                                                                                  Vũ Tiệp

Các Album đã đăng