Hưng Đạo xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Đạo (Thành phố) đã và đang phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt.                                                                                                                      Công Hải - Huy Hùng

Các Album đã đăng